התחדשות עירונית

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא תהליך מחולל צמיחה והתפתחות, שמטרתו להחיות את הרקמה העירונית הוותיקה לצד החדשה.

התוכנית להתחדשות עירונית נועדה למצות את פוטנציאל השימוש בקרקע ולשמר שטחים ירוקים ברחבי הערים, באמצעות ניצול נכון של קרקעות, בנייה לגובה, שיפור תשתיות, כבישים ומדרכות, בניית מרחבים ירוקים, מוסדות ציבור ועוד.

בפרויקט התחדשות עירונית – כלל הצדדים המעורבים מרוויחים.

זוהי הזדמנות עבור בעלי הדירות לחזק, למגן ולהרחיב את דירותיהם ובכך לשפר את איכות חייהם ולהשביח את נכסיהם זאת בלי שעלויות השיפוץ, הבנייה והמיסוי מוטלות על בעלי הדירות אלא על היזם בלבד ואילו העיר נהנית מיצירת מרקם עירוני מודרני, נגיש ובטוח.

הפרויקטים יכולים להתממש רק אם קיימת הסכמה מצד בעלי הדירות הקיימות בבניינים הוותיקים, כיוון שהם בעלי הזכויות בקרקע והיות שמדובר בהחלטה כבדת משקל – חשוב שבידי בעלי הדירות יהיה כל המידע הדרוש להם כדי לקדם פרויקט מוצלח מבחינתם.

השלבים בתהליך התחדשות עירונית

בחירת עו"ד דיירים ונציגות דיירים
1
בחירת היזם וחתימה על הסכם
2
הכנת תוכניות
3
אישור תוכניות והיתר בנייה
4
תחילת בנייה ושינויי דיירים
5
גמר בנייה וטופס 4
6
גמר פרויקט ואכלוס
7
בדק
8
בחירת עו"ד דיירים ונציגות דיירים
1
בחירת היזם וחתימה על הסכם
2
הכנת תוכניות
3
אישור תוכניות והיתר בנייה
4
תחילת בנייה ושינויי דיירים
5
גמר בנייה וטופס 4
6
גמר פרויקט ואכלוס
7
בדק
8

לאור מורכבות התהליכים שפרויקט התחדשות עירונית עובר – אנו בחברה ממנים מנהל פרויקט לכל אחד מהפרויקטים שלנו, המלווה את הפרויקט לכל אורכו, אחראי על השלבים השונים בתהליך ומהווה נקודת מפגש זמינה ומקצועית בין דיירי הבניין ובין החברה.